Czy Monana Studio podejmuje się również projektów dla klientów poza granicami kraju?

Tak, tylko w takich przypadkach trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami jeśli np. potrzebna by była inwentaryzacja.